Laster...
Del denne jobben

 

 

Bilfinger Industrier Norge søker etter arbeidsleder til lokalavdelingen i Stavanger.

 

Hovedfunksjoner:

 • Se til at produksjonsaktiviteten blir utført i henhold til gjeldende forskrifter, spesifiserte prosedyrer, krav og tidsfrister.
 • Se til at arbeidet blir utført på en sikker måte og iverksette forebyggende tiltak for å unngå skader og ulykker
 • Funksjonen innehar personalansvar

 

Arbeidsoppgaver:

 • Utstede arbeidsinstrukser og forsikre seg om at medarbeiderne forstår de spesifikasjoner, framgangsmåter, tegninger osv. som er er relevante
 • Følge opp medarbeidere i saker som timeregistrering, fremmøte og individuell produksjonsavkastning
 • Tilrettelegge arbeid og produksjonsoppfølging
 • Oppfølging av og støtte til operatørene
 • Bestillinger
 • Bruk av PIMS til planlegging og registrering av timer og produksjon
 • Kontrollere timelister for utført arbeid for ansatte og innleid personell
 • Være bindeledd mellom ledelsen og arbeidsstyrken
 • Legge frem løpende fremdriftsstatus, samt rapporter om ferdigstilt arbeid for nærmeste overordnede
 • Kunne fungere som arbeidende formann ved behov
 • Delta på befaringer og i tilbudsarbeid

 

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Fagbrev isolering
 • Lang, relevant erfaring kan kompensere for manglende fagbrev
 • God kjennskap til  iso fagene, hovedsaklig isolering
 • Gode lederegenskaper
 • Løsningsorientert
 • Førerkort klasse B
 • Beherske engelsk

 

Stillingen rapporterer til Prosjektleder.

 

For ytterlige informasjon, vennligst kontakt Line Aase (line.aase@bilfinger.com) eller prosjektleder Ole Knudsen på telefon 45565542.