Loading...
Share this Job

Vil du være med å lede Tilkomstteknikk til nye høyder i Bilfinger Industrier Norge?

Da er dette stillingen for deg!

 

Vi ansetter nå en Prosjektleder med ansvar for våre TT-aktiviteter på tvers av selskapets kontrakter, og som skal støtte TT sine fagområder. Prosjektleder skal også bidra til anbudsprosesser knyttet til arbeid som skal utføres innenfor TT-disiplinen. En viktig del av jobben er å støtte prosjektene med ingeniør og metodekompetanse.

 

Vi søker deg som kan jobbe selvstendig og trives med å drive operative prosesser fremover. Likevel vil du ha utstrakt kontakt med interne aktører og våre kunder for å kunne optimalisere tjenesteleveransene. For å lykkes i rollen er det samtidig viktig at du har kommersiell teft, og ønsker å skape nye forretningsmuligheter i markedet. Du vil være i en unik posisjon til å bidra til Bilfingers ambisjoner om vekst og lønnsomhet.

 

Du vil bli del av et selskap med høyt engasjement og sterk leveringsevne, der kompetanse, sikkerhet og faglig integritet står i fokus.

  

Dine ansvarsområder vil omfatte, men ikke være begrenset til, følgende:

 • Rådgi, støtte og utfordre prosjektlederne på planlegging, prosjektering, gjennomføring og ferdigstillelse av TT arbeid.
 • Oppfylle juridiske og andre offisielle HSEQ-, risiko- og miljøkrav og støtte prosjektledere i disse spørsmålene.
 • Bidra til kontinuerlig forbedring av interne prosesser og prosedyrer, inkludert "beste praksis".
 • Hjelpe prosjektledere og HR i prosessen med å skaffe personell og andre tjenester, og sørge for riktig erfaring og kompetanse for arbeidet som skal utføres.
 • Være en aktiv bidragsyter i reforhandling av kontrakter innen TT disiplinen.
 • Tilleggssalg i eksisterende kontraktsportefølje.
 • Sikre en tett dialog med kunder og leverandører for å sikre at Bilfinger Industrier alltid er forberedt.
 • Hjelpe til med at Bilfinger Industrier er synlig på relevante markedsarenaer for TT-disiplinen.
 • Tilrettelegge for og bidra til deling av erfaringer og kompetanse på tvers av prosjektene.

 

Ønskede fagkvalifikasjoner, egenskaper og erfaring:

 • Teknisk fagskole innen mekaniske fag
 • Relevant erfaring kan kompensere for mangel på formelle kvalifikasjoner
 • Driftserfaring (min. 5 år) fra relevante prosjekter/rammekontrakter i mekanisk industri
 • Erfaring med planleggings- og prosjektledelsesverktøy
 • God forståelse for arbeidsprosesser
 • Gode muntlige og skriftlige presentasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner

 

Har du spørsmål om stillingen er du velkommen til å kontakte vår Operations Manager, Njål Selsvik, på telefon: +47 97 17 84 36.

Har du spørsmål om rekrutteringssprosessen kan du ta kontakt med ansvarlig rekrutterer Stine Engebretsen på telefon +47 48 49 50 05.

 

 


Job Segment: Engineer, Engineering