DATABEHANDLINGSERKLÆRING FOR BILFINGERS JOBBPORTAL

I denne erklæringen («erklæring») finner du informasjon om behandlingen av visse personopplysninger ved påmelding og bruk av Bilfingers rekrutteringssystem («jobbportalen») med formål (i) å opprette en konto i portalen, som blant annet brukes til å lagre søknadsdataene dine, og/eller (ii) å søke på en bestemt stillingsutlysning fra et selskap tilhørende Bilfinger-konsernet («Bilfinger» eller «vi»). En liste over Bilfinger-selskaper finner du her (fra side 390). Det relevante selskapet er angitt i den aktuelle stillingsutlysningen. Denne erklæringen forholder seg til rettighetene og pliktene som er fastsatt i EUs personvernforordning (forordning (EU) nr. 2016/679, «DSGVO»).

SAMMENDRAG AV DATABEHANDLINGSERKLÆRINGENE FOR BILFINGERS JOBBPORTAL

Bruksområde

Dette sammendraget gjelder for deg som ønsker å bruke Bilfingers jobbportal.

Behandling av dine personopplysninger og formål med behandlingen

Når du registrerer deg i jobbportalen, behandler vi visse personopplysninger som kan bekrefte din identitet, f.eks. navn, kontaktinformasjon, kontoinnstillinger, spesifisering av utdannelse osv., med følgende formål: Opprettelse av en konto og profil, til søknader etc. Mer informasjon finner du i Avsnitt I i de fullstendige erklæringene.

Informasjonskapsler og lignende verktøy

Under visse omstendigheter bruker vi informasjonskapsler eller lignende teknologier. Mer informasjon finner du i Avsnitt II i de fullstendige erklæringene.

Mottakere av dine data

Vi overfører dine personopplysninger til andre selskaper i Bilfinger-konsernet, samt til tredjeparter som offentlige myndigheter (f.eks. Skatteetaten), trygdeinstitusjoner, domstoler, statlige organer og også mottakere utenfor EU/EØS. I hvert tilfelle deles dette i henhold til gjeldende lover. Mer informasjon finner du i Avsnitt III i de fullstendige erklæringene.

Administrasjon av dine kontoer

Det er flere alternative måter å administrere kontoene dine på. Mer informasjon finner du i Avsnitt IV i de fullstendige erklæringene.

Oppbevaringstid og sletting av personopplysninger

Dine personopplysninger vil bli slettet så snart de ikke lenger er til nytte for det de opprinnelig ble innsamlet for, eller på et fast tidspunkt bestemt ut fra gjeldende lov. Mer informasjon finner du i Avsnitt V i de fullstendige erklæringene.

Dine juridiske rettigheter

Som angitt i de gjeldende lover, har du en rekke rettigheter når det gjelder behandling av dine personopplysninger, f.eks. rett til å få informasjon om dine data, samt rett til å rette, slette eller få utlevert dine data. Forespørsler om utøvelse av disse rettighetene (med unntak av retten til å klage til en tilsynsmyndighet) sendes til dataprivacy@bilfinger.com. Mer informasjon finner du i Avsnitt VI i de fullstendige erklæringene.

Endringer

Både dette sammendraget og den detaljerte databeskyttelseserklæringen kan bli endret. Mer informasjon finner du i Avsnitt VII i de fullstendige erklæringene.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål til denne databeskyttelseserklæringen eller generelt til behandlingen av dine personopplysninger, kontakt oss gjerne på epostadresse dataprivacy@bilfinger.com


I. Dine personopplysninger og deres behandlingsformål

1. Generelt

Når du registrerer deg på eller bruker jobbportalen, behandler vi bestemte personopplysninger som kan brukes til å fastslå din identitet («personopplysninger»). Du oppgir disse opplysningene når du oppretter en konto, setter opp en profil og/eller søker på en jobb gjennom jobbportalen, eller så mottar vi data fra deg eller autoriserte tredjeparter (f.eks. fra godkjente rekrutteringsbyråer eller fra eksterne jobbsøkerportaler som er autoriserte til å overføre dine relevante personopplysninger til oss). I tillegg til personopplysninger som samles inn via jobbportalen, kan vi for spesifikke formål knyttet til profilen din på jobbportalen eller til en spesifikk søknad (f.eks. i forbindelse med jobbintervju vi gjennomfører med deg) samle inn ytterligere personopplysninger i den grad det er tillatt eller påkrevd etter gjeldende lov. Vi samler inn disse personopplysningene slik at du kan opprette en konto, sette opp en profil og/eller søke på en stilling i jobbportalen. Vi vil også varsle deg (hvis du har gitt samtykke) om nye stillingsannonser, informere deg om mulige passende stillingsannonser eller anbefale deg disse. I så fall kontakter vi deg på epost eller telefon om stillingsannonser og sender deg informasjon om karrieremuligheter.

2. Opprettelse av en brukerkonto og profil

Når du oppretter en konto på portalen (enten selv, om vi gjør det på dine vegne med ditt samtykke eller på forespørsel fra en tredjepart eller et personalbyrå etter ditt ønske), samler vi inn følgende personopplysninger om deg for å kunne opprette kontoen:

 • Epostadresse, passord, fornavn, etternavn, telefonnummer og land
 • Kontoinnstillinger angående tilgjengeligheten til profilen din (mottaker) og ditt samtykke til å motta varsler om nye stillingsannonser.
I tillegg lagrer vi dato og tidspunkt for hver pålogging på kontoen din, slik at du kan sjekke når du sist logget på, og slik at vi kan varsle deg hvis kontoen din er i ferd med å bli slettet på grunn av lang inaktivitet (se Avsnitt IV nedenfor). Etter opprettelsen av brukerkontoen har du muligheten til å legge til flere profilopplysninger, hvor følgende data vil bli lagret:
 • Obligatorisk informasjon: Fornavn, etternavn, epostadresse, telefonnummer, land og region, CV.
 • IP-adresse og informasjon om bruk av portalen.
Du kan bruke dine personopplysninger som er lagret hos tredjeparter (f.eks. Stepstone) til å opprette en brukerkonto og profil i jobbportalen, for utvalgte stillingsannonser. Vi lagrer ikke andre enn de ovennevnte opplysningene. Informasjon om behandling av dine personopplysninger fra disse tredjeparter finner du i databeskyttelseserklæringen deres.

Når du har opprettet en brukerkonto på portalen, kan du legge til og/eller laste opp ytterligere informasjon i profilen din, f.eks. din CV og annen profilinformasjon (hvordan du fant stillingen, detaljer om kilden, om våre rekrutteringsansvarlige kan kontakte deg om mulige interessante stillinger), informasjon om utdanning og arbeidserfaring, samt sertifikater, språkkunnskaper og fleksibilitet.

3. Søknad

Du har også muligheten til å søke på en bestemt stilling via portalen. I så fall kan du, i tillegg til informasjonen beskrevet i Avsnitt I.2 sende inn ytterligere opplysninger som er aktuelle for stillingen, f.eks. om du har tillatelse til å arbeide i det landet som stillingen du har søkt på er utlyst i. Vi bruker de personopplysningene som er beskrevet her og i Avsnitt I.2 utelukkende til formålet med søknadsprosessen. Dette kan innebære en vurdering av søknaden din og gjennomføring av jobbintervjuer, enten via telefon, online eller personlig. I tillegg kan det inkludere en vurdering av dokumentene du har sendt inn og de personopplysningene som er inkludert i dem, ved hjelp av relevante programmer, for å sikre at dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kravene som er angitt i stillingsbeskrivelsen. Dette er imidlertid ikke en automatisert beslutningsprosess, men er for å støtte våre rekrutteringsansvarlige i utvelgelsesprosessen. Alle beslutninger som angår søknaden din blir uavhengig tatt av enkeltpersoner. Denne databehandlingen er basert på artikkel 6, avsnitt 1, bokstav b) i personopplysningsloven for å gjennomføre ansettelsesforholdet (I Tyskland supplert med § 6, avsnitt 1, der gyldigheten til GDPR er trukket i tvil av den europeiske domstolen) og artikkel 6, avsnitt 1, bokstav f) i personopplysningsloven for å beskytte legitime interesser.

I Tyskland er det også involvert andre personer og plattformer i tilbudsprosessen. For å utforme et jobbtilbud kan data bli lagret utenfor Bilfingers sentrale personaladministrasjonssystem (SuccessFactors), og disse dataene blir behandlet av det aktuelle Bilfinger-selskapet. Bedriftsutvalget til det aktuelle Bilfinger-selskapet i Tyskland har også tilgang til informasjon om søkerprofilen og lønnsinformasjon.

For statsborgere fra USA gjelder følgende merknader:

Personvernloven i USA er et komplekst nettverk av nasjonale-, delstats- og lokale personvernlover og forskrifter. Det finnes ingen omfattende nasjonal personvernlov i USA. Imidlertid er det en rekke sektorspesifikke personvern- og datasikkerhetslover på føderalt nivå i USA, samt mange andre personvernlover på delstats (og lokalt) nivå.

Generelt kan det bemerkes at rekrutterere i USA gjennomfører en bakgrunnssjekk via First Advantage Background Check for hver søker som blir en del av ansettelsesprosessen. Den ansvarlige Bilfinger-virksomheten overfører fullt navn og epostadresse som skal registreres eller brukes. Dette kan innebære en sjekk mot strafferegister, narkotikadatabaser og søk på sosiale medier.

Nedenfor er noen vesentlige føderale personvernlover i USA oppført:

 • California Consumer Privacy Act av 2018 (CCPA)
 • Colorado Privacy Act (CPA, gyldig fra 1. juli 2023)
 • Connecticut Data Privacy Act (CTDPA, gyldig fra 1. juli 2023)
 • Utah Consumer Privacy Act (UCPA, gyldig fra 31. desember 2023)
 • Virginia Consumer Data Protection Act (VCDPA, gyldig fra 1. januar 2023)
4. Mottak av meldinger om nye stillingsannonser og informasjon om karrieremuligheter

Basert på innstillingene du gjør når du oppretter kontoen din i jobbportalen, enten i kontoinnstillingene eller senere i profilinnstillingene (samtykke i henhold til artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a) i personopplysningsloven) sender vi deg varsler om nye stillingsannonser og/eller informasjon om karrieremuligheter hos Bilfinger. Vi kontakter deg også hvis vi f.eks. vil foreslå en passende stillingsannonse eller invitere deg til et intervju eller et informasjonsmøte. Hvis du har gitt oss ditt samtykke som beskrevet ovenfor, kan vi bruke visse programmer for å finne andre ledige stillinger og ta kontakt med deg proaktivt med mulige stillingstilbud som kan være relevante for deg basert på ferdigheter og erfaringer. Du kan trekke tilbake ditt samtykke ved å endre kontoinnstillingene dine for ikke lenger å motta varsler om nye stillingsannonser og/eller informasjon om karrieremuligheter hos Bilfinger. Du kan også begrense synligheten til kontoen eller profilen din i synlighetsinnstillingene for kontoen din, ved å angi at den kun er synlig for stillingsannonser du aktivt søker på.

5. Ytterligere bruk av personopplysninger

Personopplysninger som gjelder deg brukes i forbindelse med driften og administrasjonen av IT-systemene til Bilfingerkonsernet (både interne og eksterne forvaltede systemer).
Klargjøring av personopplysninger er nødvendig for å inngå og/eller oppfylle en kontrakt med deg. Å oppgi personopplysninger er frivillig. Hvis du imidlertid ikke oppgir personopplysninger, kan dette forsinke eller umuliggjøre søknadsprosessen eller klargjøring av portalen.

I tillegg til de ovennevnte avsnittene 1 til 5 kan dine personopplysninger også behandles for følgende formål og rettsgrunnlag:

 • Artikkel 88 i personopplysningsloven, i forbindelse med gjeldende nasjonale bestemmelser. og eventuelt artikkel 6, avsnitt 1, bokstav b i personopplysningsloven, for å etablere eller utføre kontraktsforhold.
 • Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav c) i personopplysningsloven, dersom behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse.
 • Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav f) i personopplysningsloven, dersom behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å ivareta berettigede interesser.
 • Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a) i personopplysningsloven, dersom du gir uttrykkelig samtykke til å behandle personopplysninger for spesifikke formål. Et gitt samtykke kan tilbakekalles når som helst, med virkning fremover i tid (se avsnitt VI 7).
 • For klargjøring av jobbdelen og videreføringsfunksjonaliteten blir det opprettet en forbindelse til leverandøren AddToAny. Informasjon om behandlingen av dine personopplysninger hos AddtoAny kan du se i AddtoAnys personvernerklæring. Denne er tilgjengelig her .

Dersom vi behandler spesielle kategorier av personopplysninger i henhold til artikkel 9, avsnitt 1 i personopplysningsloven (f.eks. helseopplysninger, religiøs tilhørighet eller medlemskap i fagforening) skjer dette på grunnlag av artikkel 9, avsnitt 2, bokstav b) i personopplysningsloven i forbindelse med det aktuelle nasjonale rettsgrunnlaget. For vurderingen av din arbeidsevne i henhold til artikkel 9, avsnitt 2, bokstav h) i personopplysningsloven i forbindelse med gjeldende nasjonal forskrift, kan det være nødvendig å få behandlings- og helseopplysninger.

II. Informasjonskapsler og lignende verktøy

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler, såkalte «Cookies». Informasjonskapsler er små tekstfiler som ikke skader enheten din. De lagres enten midlertidig frem til du lukker nettleseren («Sesjonsavhengig informasjonskapsel») eller forblir lagret for en bestemt periode etter endt sesjon («fast informasjonskapsel»).

Rettsgrunnlaget for å bruke informasjonskapsler (og lignende teknologier) som er nødvendige for å gjennomføre elektronisk kommunikasjon eller for å tilby bestemte funksjoner du ønsker, er den berettigede interessen av å tilby en sikker og uforstyrret bruk av nettstedet.

Ellers vil vi bare bruke informasjonskapsler (og lignende teknologier) med ditt samtykke. Du kan når som helst endre eller tilbakekalle ditt fremtidige samtykke i personverninnstillingene ved å klikke på hakeikonet nederst til venstre i nettleseren. Der finner du også mer informasjon om informasjonskapsler (og lignende teknologier) som er benyttet. De rettslige grunnlagene for eventuell behandling av personopplysninger som samles inn ved hjelp av informasjonskapsler er som følger:

 • Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav f) i personopplysningsloven, dersom det foreligger berettigede interesser, f.eks. å sikre og forbedre funksjonaliteten til jobbportalen. En berettiget interesse kan også være å påberope eller forsvare rettslige krav.
 • Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a) i personopplysningsloven, dersom du gir uttrykkelig samtykke til behandling av personopplysninger for bestemte formål. Et gitt samtykke kan når som helst tilbakekalles for fremtiden (se Avsnitt VI 7).

Du kan konfigurere nettleseren din slik at du blir informert om når informasjonskapsler blir satt, tillate informasjonskapsler kun i enkelte tilfeller, avvise informasjonskapsler for visse tilfeller eller generelt aktivere sletting av informasjonskapsler når nettleseren lukkes. Hvis du deaktiverer informasjonskapsler, kan funksjonaliteten på dette nettstedet begrenses.

Bilfingers jobbportal bruker følgende informasjonskapsler:

Informasjonskapsler som er helt nødvendige (type 1): Dette er informasjonskapsler som er helt nødvendige for at nettstedet og dets funksjoner skal fungere ordentlig. Dessverre er det for eksempel ikke mulig å logge seg inn i kandidatprofilen uten den tilhørende informasjonskapselen.

Informasjonskapsler for funksjonalitet (type 2): Dette er informasjonskapsler som sikrer maksimal personlig komfort når du besøker nettstedet til Bilfinger. Informasjonskapsler kan for eksempel inneholde språkinnstillinger eller endringer i skriftstørrelse.

Informasjonskapsler for ytelse (type 3): Disse informasjonskapslene gir Bilfinger informasjon om dine surfevaner. De gir opplysninger om hvilke sider på jobbportalen som blir besøkt spesielt ofte. På denne måten kan Bilfinger forbedre nettstedet og gjøre informasjonen du søker oftest etter raskere tilgjengelig. Disse informasjonskapslene inneholder ingen personopplysninger.

Tredjeparts informasjonskapsler (type 4): Dette er informasjonskapsler fra tredjeparter, f.eks. sosiale nettverk som integrerer innhold fra sosiale medier med nettstedet til Bilfinger. I tillegg bruker Bilfinger informasjonskapsler fra tredjeparter for å vise reklame som kan være av spesiell interesse for deg, eller for å måle effektiviteten av reklamekampanjer. Informasjonen deles med tredjeparter.

Følgende informasjonskapsler er i bruk:

 • SAP as service provider (type 1): Vi bruker følgende øktinformasjonskapsler som alle er nødvendige for nettstedets funksjonalitet:
  • "route" brukes der forespørsler mot server blir håndtert av samme server under hele økten
  • "careerSiteCompanyId" brukes til å sende forespørselen til riktig datasenter "JSESSIONID" lagres på besøkerens enhet under økten slik at serveren kan identifisere besøkeren
  • "Load balancer cookie" det faktiske navnet på informasjonskapselen kan variere) forhindrer at en besøker hopper fra en instans til en annen
 • rmk0 (type 1): Den krypterte epostadressen til brukeren, hvis kjent. Informasjonskapselens innstillinger: Førstepart; maksimal varighet: Når nettlesersesjonen avsluttes
 • rmk1 (type 1): Den krypterte IDen til brukeren, om tilgjengelig. Informasjonskapselens innstillinger: Førstepart; maksimal varighet: Når nettlesersesjonen avsluttes
 • rmk4 (type 2): Om feltet for jobbagent skal fylles ut med brukerens epostadresse for å unngå at brukeren må skrive inn epostadressen på nytt. Informasjonskapselens innstillinger: Førstepart; maksimal varighet: Når nettlesersesjonen avsluttes
 • rmk12 (type 1): Et tall som angir om brukeren har godtatt informasjonskapselbanneret. Hvis informasjonskapselen ikke er satt, kan banneret vises. Hvis informasjonskapselen er satt og verdien er 1, kan banneret undertrykkes. Denne informasjonskapselen beholdes i alle brukerøkter, uavhengig av hvilke typer informasjonskapsler som er aktivert på hele nettstedet. Informasjonskapselens innstillinger: Førstepart; maksimal varighet: Utløper ikke
 • Matomo (tidligere kjent som Piwik) pk_id og pk_ses (type 3): Matomo Analytics brukes til rapportering, evaluering og analyse. Dette innebærer at Matomo analyserer og registrerer besøk på hver side, antall klikk og aktiviteter på en stillingsannonse, innen jobbsøk og søkehistorikk, samt oppholdstid. Dette gir viktige målinger for plassering og synlighet av stillingsannonser, søkeresultater og tilgjengelighet av elementer på siden (se https://matomo.org/privacy-policy/)

Bilfinger kobler sammen dataene som samles inn for evalueringsformål så langt det er mulig. Bilfinger bruker SAP SuccessFactors-verktøyene "Recruiting Marketing Dashboard" og "Recruiting Marketing Analytics" for dette formålet. Du kan når som helst motsette deg ytterligere innsamling og evaluering av dataene dine hos Bilfinger. Du kan enkelt blokkere en informasjonskapsel i nettleseren din. Vennligst følg instruksjonene fra produsenten for å gjøre dette. Vær oppmerksom på at du må angi disse innstillingene for hver enkelt nettleser. Hvis du sletter informasjonskapslene som er lagret på enheten din, sletter du også blokkeringen av informasjonskapselen. I dette tilfellet må du legge til den aktuelle informasjonskapselen igjen.

III. Mottakere

Vi deler dine personopplysninger innenfor vårt konsern kun med de avdelinger og personer som trenger disse opplysningene for å oppfylle kontraktsmessige og lovpålagte forpliktelser, eller for å ivareta vår berettigede interesse. Vi kan overføre dine personopplysninger til tilknyttede selskaper i den grad det er tillatt i henhold til lov. Dine personopplysninger blir behandlet på våre vegne basert på databehandleravtaler i henhold til artikkel 28 i personopplysningsloven. I slike tilfeller sørger vi for at behandlingen av personopplysninger skjer i samsvar med personvernbestemmelsene. Kategoriene av mottakere i dette tilfellet er internettjenesteleverandører og leverandører av søknadshåndteringssystemer og -programvare:

 • SAP SuccessFactors (SAP-Cloud-Services datasenter Frankfurt am Main)

Videreformidling av data til mottakere utenfor selskapet skjer bare i den grad lovgivningen tillater det eller krever det, når videreformidlingen er nødvendig for å behandle og oppfylle ansettelseskontrakten, når vi har ditt samtykke eller vi har autorisasjon til å gi informasjon. Under disse forutsetningene kan mottakere av personopplysninger f.eks. være:

 • Myndigheter, domstoler og rådgivere (f.eks. advokater) der vi er rettslig forpliktet til det eller det er nødvendig for å ivareta våre rettigheter.
 • Relevante tredjeparter i forbindelse med en virksomhetstransaksjon, der dette er nødvendig for en transaksjon.
 • Mottakere til hvem overføringen er nødvendig for å etablere eller oppfylle en kontrakt, eller som er direkte nødvendig for arbeidsforholdet.
 • Epostleverandøren til den aktuelle kandidaten har teknisk mulighet til å lese eposter (som også inneholder personopplysninger). Dette er imidlertid søkerens ansvar, da de selv velger epostleverandør. Epostsending skjer generelt uten kryptering.
Overføring av dine personopplysninger til tredjeland

Mottakerne av dine personopplysninger (se Avsnitt III ovenfor) kan være i et land utenfor Den europeiske union / Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Hvis det aktuelle landet ikke er anerkjent av Europakommisjonen som et land hvor personopplysninger er tilstrekkelig beskyttet, vil vi kun overføre dine personopplysninger til slike land hvis en annen mekanisme i samsvar med artikkel 44 i personopplysningsloven rettferdiggjør overføringen (f.eks. standard kontraktsklausuler), eller hvis det foreligger et unntak i henhold til artikkel 49 i personopplysningsloven. Ytterligere tiltak vil bli gjennomført/avtalt hvis det er nødvendig for å sikre tilstrekkelig beskyttelse av personopplysningene. En liste over beslutninger om tilstrekkelighet finner du her .

Om det ikke foreligger en tilstrekkelighetsbeslutning, er standardkontraktsklausulene fra Europakommisjonen (fastsatt i EU-kommisjonens beslutning 2021/914 av 4. juni 2021) vanligvis grunnlaget for overføringen. Hvis overføringen skjer til en tjenesteleverandør som handler som databehandler for oss i denne sammenhengen, er modul to (overføring fra behandlingsansvarlige til databehandlere) av standardkontraktsklausulene relevant. Hvis overføringen skjer til andre tredjeparter, gjelder modul en (overføring fra behandlingsansvarlige til behandlingsansvarlige).

For ytterligere detaljer om disse overføringene og overføringsmekanismene som brukes i forbindelse med disse overføringene, vennligst kontakt oss på dataprivacy@bilfinger.com.

IV. Administrasjon av din konto

Du har flere alternativer når det gjelder administrasjon av type data og omfanget av dataene vi lagrer om deg.

 • Du kan når som helst slette hele kontoen din.
 • Du kan slette alt eller utvalgt informasjon i profilen din.
 • Du kan trekke tilbake en søknad.

Alle de tre alternativene fører til sletting av personopplysningene som beskrevet ovenfor, unntatt data som er pålagt å oppbevares etter loven.

V. Oppbevaringsperioder og sletting av personopplysninger

Dataene som samles inn for de formålene som er angitt her, lagres bare så lenge det er nødvendig (i) for en bestemt søknad og/eller (ii) din registrering i portalen, samt for en overgangsperiode (dvs. så lenge Bilfinger må oppfylle sine forpliktelser til å oppbevare dataene i henhold til gjeldende lov eller så lenge det er tillatt i henhold til gjeldende lov å oppbevare dataene).

Vi sletter kontoen din dersom du ikke har logget deg inn i løpet av de siste 12 månedene. I dette tilfellet vil du motta en separat melding ca. 5 uker før slettingen der du blir informert om den forestående slettingen.

Personopplysningene som angår deg vil bare bli oppbevart i en form som gjør det mulig å identifisere deg, så lenge Bilfinger anser det som nødvendig for å oppbevare formålene med dataene som opprinnelig ble samlet inn eller behandlet, eller som fastsatt i gjeldende lover om oppbevaring av data i henhold til gjeldende lov.

VI. Dine lovfestede rettigheter

Du har følgende rettigheter i den grad de nødvendige lovmessige forutsetningene er oppfylt:

 1. Rett til informasjon (artikkel 15 i personopplysningsloven).

  Du har rett til å få informasjon om behandlingen av dine personopplysninger og en kopi av de personopplysningene som behandles, med mindre en slik kopi vil påvirke rettighetene og frihetene til andre personer.

 2. Rett til retting (artikkel 16 i personopplysningsloven).

  Du kan kreve retting av dine personopplysninger som er uriktige, og/eller fullføring av slike opplysninger som er ufullstendige.

 3. Rett til sletting ("rett til å bli glemt") (artikkel 17 i personopplysningsloven).

  Du kan spesielt kreve sletting av dine personopplysninger når (i) personopplysningene ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn eller på annen måte behandlet for, (ii) du har motsatt deg behandlingen og det ikke foreligger berettigede grunner til behandlingen som veier tyngre, (iii) dine personopplysninger er blitt behandlet ulovlig, eller (iv) dine personopplysninger må slettes for å oppfylle en rettslig forpliktelse vi er underlagt. Rett til sletting gjelder imidlertid spesielt ikke dersom behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse eller for å påberope, utøve eller forsvare rettskrav.

 4. Rett til begrensning av behandling (artikkel 18 i personopplysningsloven).

  Du kan kreve begrensning av behandlingen av dine personopplysninger (i) i den perioden vi undersøker riktigheten av dine personopplysninger dersom du har bestridt riktigheten av disse opplysningene, (ii) når behandlingen av dine personopplysninger er ulovlig og du i stedet krever begrensning av behandlingen, (iii) når vi ikke lenger trenger personopplysningene dine, men du trenger dem for å påberope, utøve eller forsvare rettskrav, eller (iv) når du har motsatt deg behandlingen, inntil det er vurdert om våre berettigede grunner veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter.
  Hvis behandlingen er begrenset, vil vi kun behandle de berørte dataene bortsett fra lagring – med ditt samtykke eller for å påberope, utøve eller forsvare rettskrav eller for å beskytte rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person eller av grunner som gjelder viktige offentlige interesser i unionen eller i en medlemsstat i EU.

 5. Rett til informasjon i henhold til artikkel 19 i personopplysningsloven.

  Bilfinger vil informere alle som har mottatt dine personopplysninger om enhver rettelse eller sletting av dine personopplysninger, eller om en begrensning av behandlingen, med mindre dette er umulig eller innebærer en uforholdsmessig stor innsats. Du kan be oss om å informere deg om disse mottakerne.

 6. Rett til dataoverførbarhet (artikkel 20 i personopplysningsloven).

  Du kan kreve at vi gir deg dine personopplysninger som du har gitt oss, i et strukturert, vanlig anvendt og maskinlesbart format, så langt som behandlingen av dine personopplysninger er basert på ditt samtykke eller en avtale og behandlingen utføres automatisk. I slike tilfeller kan du også kreve at personopplysningene blir overført direkte til en annen behandlingsansvarlig, dersom det er teknisk mulig.

 7. Rett til å tilbakekalle et samtykke når som helst (artikkel 7, avsnitt 3, setning 1 i personopplysningsloven) .

  Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke med fremtidig virkning, såfremt behandlingen er basert på ditt samtykke, uten at lovligheten av behandlingen som ble utført før tilbakekallelsen berøres.

 8. Rett til å protestere (artikkel 21 i personopplysningsloven).
  Rett til å protestere

  Dersom behandlingen av dine personopplysninger skjer i henhold til artikkel 6, avsnitt 1, bokstav f) i personopplysningsloven for å ivareta berettigede interesser, har du ifølge artikkel 21 i personopplysningsloven, rett til når som helst å protestere mot behandlingen av disse opplysningene av grunner som oppstår på grunn av din spesielle situasjon. Vi vil ikke lenger behandle disse personopplysningene med mindre vi kan påvise tvingende berettigede grunner for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen er nødvendig for å fastsette, utøve eller forsvare rettskrav.
 9. Frankrike – rett til digitalt etterslep.

  Hvis du er bosatt i Frankrike, har du rett til å gi (generelle eller spesifikke) instruksjoner om hva som skal skje med dine personopplysninger etter din død.

 10. Rett til å klage til tilsynsmyndighet.

  Hvis du mener at behandlingen av dine personopplysninger er i strid med personopplysningsloven, kan du klage til en tilsynsmyndighet, spesielt i medlemslandet der du vanligvis oppholder deg, arbeider eller der den påståtte overtredelsen har skjedd. Du kan finne kontaktinformasjon til de europeiske personvernmyndighetene her.

Hvis du mener at behandlingen av dine personopplysninger er I strid med personopplysningsloven, kan du også først kontakte oss via epostadressen nedenfor. Vennligst send dine henvendelser angående utøvelse av disse rettighetene (med unntak av retten til å klage til tilsynsmyndighet) til dataprivacy@bilfinger.com.

VII. Endringer

Vi forbeholder oss retten til å supplere eller endre denne erklæringen når som helst for å sikre samsvar med gjeldende lover. Vennligst sjekk regelmessig for å se om denne erklæringen er endret.

Denne erklæringen ble sist endret i juni 2023.