Integritetspolicy

Tack för att du besöker Bilfinger SE (nedan kallad Bilfinger) jobbportal. Bilfinger tar skyddet av din rätt till integritet på allvar. Nedan vill vi informera om uppgifterna, som sammanställs och används när du besöker vår webbplats, i vilken utsträckning detta inträffar och för vilka syften.

Webbserversloggar

I allmänhet kan du besöka vår webbplats utan att avslöja personlig information till oss. Men servern som är värd för vår webbplats (nedan "webbserver") sammanställer automatiskt information från dig, som tekniskt krävs för att ge dig åtkomst till vår webbplats. Webbservern samlar automatiskt in viss information, t.ex.

 • delar av din IP-adress,
 • datum och tid för ditt besök,
 • de undersidor du har besökt,
 • sidor du tidigare har besökt,
 • webbläsaren du använder (t.ex. Internet Explorer),
 • operativsystemet du använder (t.ex. Windows 7),
 • domännamnet och adressen till din internetleverantör (t.ex. 1 & 1).

Cookies

Bilfinger använder cookies för att kunna känna igen dina preferenser när du besöker vår webbplats och därmed göra Bilfinger-webbplatsen användarvänlig och effektivare.

Cookies är små textfiler som din webbläsare lagrar på din hårddisk. När du besöker vår webbplats kan Bilfinger använda informationen i den sparade cookien för att förbättra din surfupplevelse. Cookies kan innehålla personuppgifter om du har gett ditt samtycke när du började använda Bilfinger-webbplatsen eller om detta är nödvändigt av tekniska skäl. Cookies kan inte köra program eller överföra virus till din dator.

Du kan ställa in din webbläsare att vägra eller ta bort cookies. Se tillverkarens motsvarande instruktioner för mer detaljerad information om det faktiska förfarandet. Om du väljer att inte tillåta användning av cookieskan den tillgängliga funktionaliteten försämras.

Bilfinger jobbportalen använder cookies i följande utsträckning:

 • Cookies som är absolut nödvändiga (typ 1): Dessa är cookies som är absolut nödvändiga för att webbplatsen och dess funktioner ska fungera korrekt. Till exempel är det tyvärr inte möjligt att logga in på ditt Bilfinger-kandidatkonto utan motsvarande cookie.
 • Funktionella cookies (typ 2): Dessa är cookies som säkerställer maximal personlig bekvämlighet när du besöker Bilfinger webbplats. Till exempel kan cookies innehålla språkinställningar eller ändringar i teckenstorlek.
 • Prestandacookies (typ 3): Dessa cookies ger Bilfinger information om dina surfvanor. De berättar för Bilfinger vilka sidor som besöks särskilt ofta så att Bilfinger kan förbättra webbplatsen för att göra informationen du önskar tillgänglig snabbare. Dessa cookies innehåller inga personuppgifter.
 • Cookies från tredje part (typ 4): Dessa är cookies från tredje parter, till exempel sociala nätverk som integrerar innehåll i sociala medier på Bilfinger-webbplatsen. Bilfinger använder dessutom cookies från tredjepartsleverantörer för att servera reklam som särskilt intresserar dig eller för att mäta effektiviteten i reklamkampanjer. Cookieinformation vidarebefordras till tredjepartsleverantörer.

Cookies används

 • JSESSIONID (typ 1): ColdFusion-ansökningsserverns identifiering när J2EE-sessionhantering är aktiverad. En ny hexidecimal JSESSIONID skapas alltid i början av varje webbläsarsession. Även om JSESSIONID ersätter CFID / CFTOKEN som själva "session ID" skapar ColdFusion MX CFID- och CFTOKEN-värden för att spåra klientinformation. Detta möjliggör säker manipulering av klient-scoped variabler. Kombinationen av CFID, CFTOKEN och JSESSIONID utgör sessionen. Cookie Setter: First Party; maximal varaktighet: När webbläsarsessionen är slut.
 • rmk0 (typ 1): Användarens krypterade e-postadress, om den är känd. Cookie Setter: First Party; maximal varaktighet: När webbläsarsessionen är slut.
 • rmk1 (typ 1): Användarens krypterade ID om det finns ett. Cookie Setter: First Party; maximal varaktighet: När webbläsarsessionen är slut.
 • rmk4 (typ 2): Huruvida prenumerationsrutan ska fyllas i med användarens e-postadress eller inte för att undvika att användaren måste ange sin e-postadress igen. Cookie Setter: First Party; maximal varaktighet: När webbläsarsessionen är slut.
 • rmk12 (typ 1): Ett nummer som indikerar om användaren har bekräftat cookiespolicybannern. Om cookien inte är inställd, kan bannern presenteras. Om cookien är inställd och dess värde är 1, kan bannern undertrycks. Denna cookie kommer att kvarstå över användarsessioner, oavsett vilken typ av cookies som är aktiverade på hela webbplatsen. Cookie Setter: First Party; maximal varaktighet: Den går inte ut.
 • AddThis (typ 4): Den används för widgeten "dela detta jobb". Detta gör att varje besökare kan dela jobbet med en vän via vissa sociala nätverk. Mer information finns på: www.addthis.com/privacy/privacy-policy. Cookie Setter: Tredje part; maximal varaktighet: När webbläsarsessionen är slut.

Bilfinger samlar så långt som möjligt de uppgifter som den samlar in för utvärderingsändamål. Därför använder Bilfinger SAP SuccessFactors-verktygen "Recruiting Marketing Dashboard" och "Recruiting Marketing Analytics". Du kan när som helst invända mot ytterligare insamling och utvärdering av dina uppgifter av Bilfinger. Ställ helt enkelt in en opt-out cookie i din webbläsare. Se tillverkarens motsvarande instruktioner för information om det specifika förfarandet. Kom ihåg att om du använder mer än en enda webbläsare måste du välja bort varje enskild webbläsare separat. Om du tar bort cookies som är lagrade på din enhet kommer du också att ta bort opt-out cookie. I så fall, ställ in motsvarande cookie igen.

Insamling, behandling, användning och överföring av personuppgifter

Vi samlar bara in data (utom i samband med webbserverloggar) från dig om du ger oss ditt personliga tillstånd att använda det för en av de tjänster vi erbjuder. Denna information behandlas exklusivt och / eller används för att implementera respektive tjänst. När det är nödvändigt för din förfrågan kan dina uppgifter också vidarebefordras till koncernföretag. Vid behov kan tjänsteleverantörer också få i uppdrag att utföra den begärda tjänsten. Din personliga information kommer inte att skickas till andra tredje parter.

Internationell dataöverföring

Behandlingen av data som genereras av vår webbsida sker på servrar i EU: s stater eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EU / EES).

Länkar till andra webbsidor

I vissa delar av vår webbsida har vi länkar till andra webbsidor (t.ex. webbsidor från andra företag i Bilfinger-gruppen) eller så erbjuder vi möjligheten att dela innehåll via så kallade delningsknappar. Observera att uppgiftsskyddsdeklarationen som beskrivs här inte gäller för dessa andra webbsidor. Vi ber dig att besöka dessa webbplatser direkt för att få information om dataskydd, säkerhet, insamling av data och bestämmelserna för vidarebefordran av data. Bilfinger ansvarar inte för åtgärder som vidtas av dessa webbsidor eller för deras innehåll.

Säkerhet

Observera att data överförs osäkrat via Internet och därmed risken att tredje parter kan fånga upp och använda uppgifterna. Du kan också kontakta oss när som helst via post eller telefon.

Dina rättigheter

Förutsatt att de rättsliga villkoren är uppfyllda har du enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) följande rättigheter:

 • Rätt att glömmas: Du har rätt att bli raderad och dina personuppgifter tas bort från våra register.​
 • Rätt till tillgång: Du har rätt att få information om hur dina personuppgifter används av oss.
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att ha fel i dina personuppgifter som ska korrigeras.
 • Rätt att begränsa: Du har rätt att begränsa användningen av dina personuppgifter för någon specifik typ av behandling.
 • Rätt till invändning: Du har rätt att invända mot användningen av dina personuppgifter för alla ändamål föreslagna av oss, om du tror att du har ett övervägande intresse av att utesluta behandlingen av dina personuppgifter.
 • Rätt att återkalla: Du har rätt att återkalla samtycke för behandlingen av dina personuppgifter.
 • Rätt att överklaga: Du har rätt att överklaga till en dataskyddsmyndighet om du misstänker att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot GDPR.
 • Rätt till portabilitet: Du har rätt att skaffa dina personuppgifter, som du direkt har tillhandahållit oss och använda dem för andra parter.

Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan så svarar vi inom rimlig tid. Observera att vi kan bli skyldiga att behålla viss information enligt lag och / eller för egna legitima affärsändamål.

Bilfinger SE
Corporate Data Privacy
Oskar-Meixner-Straße 1
68163 Mannheim
Tyskland
dataprivacy@bilfinger.com

Status: april 2020

Vi påpekar att till exempel på grund av lagliga krav, till exempel, denna förklaring kan komma att ändras. Se till att du regelbundet håller dig informerad om den aktuella statusen.