Prohlášení o ochraně osobních údajů

Děkujeme, že jste navštívili pracovní portál Bilfinger SE (dále jen Bilfinger). Bilfinger bere ochranu Vašeho práva na soukromí velmi vážně. Níže si přejeme informovat o datech, která jsou shromažďována a používána při návštěvě našich webových stránek, do jaké míry k tomu dochází a k jakým účelům.

Protokoly webového serveru

Obecně platí, že můžete navštívit naše stránky, aniž byste nám poskytli osobní údaje. Server, který hostí naše stránky (dále jen „webový server“), však automaticky shromažďuje informace, které jsou z technického hlediska nezbytné k tomu, aby vám poskytly přístup na naše stránky. Webový server automaticky shromažďuje určité informace, například

 • část Vaší IP adresy,
 • datum a čas Vaší návštěvy,
 • podstránky, které jste navštívili,
 • stránky, které jste navštívili dříve,
 • prohlížeč, který používáte (např. Internet Explorer),
 • operační systém, který používáte (např. Windows 7),
 • název domény a adresy Vašeho poskytovatele internetu

Soubory Cookies

Bilfinger používá cookies, aby rozpoznal Vaše preference při návštěvě našich webových stránek, a učinil tak web Bilfinger uživatelsky přívětivější a efektivnější.

Cookies jsou malé textové soubory, které váš prohlížeč ukládá na pevný disk. Kdykoli znovu navštívíte naši webovou stránku, může společnost Bilfinger použít informace v tomto uloženém souboru cookies pro zlepšení Vašeho prohlížení. Cookies mohou obsahovat osobní údaje, pokud jste k tomu udělili souhlas, když jste začali používat webové stránky Bilfinger, a nebo pokud je to nutné z technických důvodů. Cookies nemohou spouštět programy ani přenášet viry do Vašeho počítače.

Můžete nastavit prohlížeč tak, aby soubory cookies odmítal nebo smazal. Podrobnější informace o přesném postupu najdete v příslušných pokynech výrobce. Pokud se rozhodnete nepovolit používání souborů cookie, může být funkce, kterou máte k dispozici, narušena.

Pracovní portál Bilfinger používá soubory cookies v následujícím rozsahu:

 • Cookies, které jsou naprosto nezbytné (Typ 1): Jedná se o cookies, které jsou naprosto nezbytné pro řádné fungování webové stránky a jejích funkcí. Například bohužel není možné přihlásit se k Vašemu účtu uchazeče o zaměstnání u společnosti Bilfinger bez odpovídajícího souboru cookies.
   
 • Funkční soubory cookies (typ 2): Jedná se o soubory cookies, které zajišťují maximální osobní pohodlí při návštěvě webové stránky Bilfinger. Například soubory cookie mohou obsahovat nastavení jazyka nebo změny velikosti písma.
   
 • Výkonnostní cookies (typ 3): Tyto soubory cookies poskytují informace společnosti Bilfinger o Vašich návycích při surfování. Sdělí Bilfingeru, které stránky jsou navštěvovány obzvláště často, takže Bilfinger může vylepšit web tak, aby informace, které si přejete, byly k dispozici rychleji. Tyto cookies neobsahují žádné osobní údaje.
   
 • Soubory cookies třetích stran (typ 4): Jedná se o soubory cookie od třetích stran, jako jsou například sociální sítě, které integrují obsah sociálních médií do webových stránek Bilfinger. Kromě toho společnost Bilfinger používá soubory cookies třetích stran k poskytování reklam, které Vás obzvláště zajímají, nebo k měření účinnosti reklamních kampaní. Informace o souborech cookies jsou předávány poskytovatelům třetích stran.

Používané cookies

 • JSESSIONID (Typ 1): Identifikace relace aplikačního serveru ColdFusion, pokud je povolena správa relací J2EE. Na začátku každé relace prohlížeče se vždy vytvoří nový hexadecimální JSESSIONID. Přestože JSESSIONID nahrazuje CFID / CFTOKEN jako skutečné "ID relace", ColdFusion MX vytvoří hodnoty CFID a CFTOKEN pro sledování klientských informací. To umožňuje bezpečnou manipulaci s proměnnými zaměřenými na klienta. Kombinace CFID, CFTOKEN a JSESSIONID zahrnuje relaci. Nastavovač souborů cookie: First Party; maximální doba trvání: Po ukončení relace prohlížeče.
   
 • rmk0 (Typ 1): Uživatelem zašifrovaná e-mailová adresa, pokud je známa. Nastavovač souborů cookies: First Party; maximální doba trvání: Po ukončení relace prohlížeče.
   
 • rmk1 (Typ 1): šifrované ID uživatele, pokud existuje. Nastavovač souborů cookie: First Party; maximální doba trvání: Po ukončení relace prohlížeče.
   
 • rmk4 (Typ 2): Zda vyplní nebo nevyplní pole pro přihlášení e-mailovou adresou uživatele, aby se zabránilo tomu, že uživatel bude muset znovu zadávat svou e-mailovou adresu. Nastavovač souborů cookie: First Party; maximální doba trvání: Po ukončení relace prohlížeče.
   
 • rmk12 (Type 1): Číslo, které udává, zda uživatel potvrdil banner zásady cookies. Pokud není soubor cookie nastaven, může být zobrazen banner. Pokud je soubor cookies nastaven a jeho hodnota je 1, může být banner potlačen. Tento soubor cookie bude trvat po celé relace uživatele, bez ohledu na to, jaký typ souborů cookie je na webu povolen. Nastavovač souborů cookie: First Party; maximální doba trvání: Nezaniká.
   
 • AddThis (typ 4): Používá se pro widget " sdílet tuto úlohu. To umožňuje každému návštěvníkovi webu sdílet práci s přítelem prostřednictvím některých sociálních sítí. Pro více informací navštivte: www.addthis.com/privacy/privacy-policy. Nastavovač souborů cookies: Třetí strana; maximální doba trvání: Po ukončení relace prohlížeče. “

Bilfinger pokud možno agreguje údaje, které shromažďuje pro účely hodnocení. Bilfinger proto používá nástroje SAP SuccessFactors „Náborový marketingový panel“ a „Náborová marketingová analýza“. Můžete kdykoli zabránit dalšímu shromažďování a vyhodnocování Vašich údajů společností Bilfinger. Stačí v prohlížeči nastavit soubor cookies pro odhlášení. Informace o konkrétním postupu najdete v příslušných pokynech výrobce. Nezapomeňte, že pokud používáte více než jeden prohlížeč, musíte se odhlásit z každého jednotlivého prohlížeče samostatně. Pokud odstraníte soubory cookie uložené ve Vašem zařízení, odstraníte také soubor cookies pro odhlášení. V takovém případě si znovu nastavte příslušný soubor cookies.

Shromažďování, zpracování, použití a přenos osobních údajů

Shromažďujeme Vaše data (s výjimkou protokolů webového serveru), pouze pokud nám dáte osobní svolení k jejich použití pro jednu ze služeb, které nabízíme. Tato data jsou výhradně zpracovávána a / nebo využívána k zavedení příslušné služby. V případě potřeby mohou být Vaše data předána také společnostem ve skupině. V případě potřeby můžeme poskytovatele služeb pověřit také prováděním požadované služby. Vaše osobní údaje nebudou zaslány třetím stranám.

Mezinárodní přenos dat

Zpracování dat generovaných naší webovou stránkou probíhá na serverech ve státech Evropské unie nebo v Evropském hospodářském prostoru (EU / EHP).

Odkazy na jiné webové stránky

V některých částech naší webové stránky máme odkazy na jiné webové stránky (např. webové stránky jiných společností ve skupině Bilfinger) nebo nabízíme možnost sdílení obsahu pomocí tzv. Sdílených tlačítek. Upozorňujeme, že zde uvedené prohlášení o ochraně údajů se nevztahuje na tyto jiné webové stránky. Žádáme vás, abyste navštívili tyto stránky přímo, abyste získali informace o ochraně údajů, zabezpečení, shromažďování údajů a ustanovení o předávání údajů. Společnost Bilfinger nenese odpovědnost za opatření přijatá těmito webovými stránkami ani za jejich obsah.

Zabezpečení

Vezměte prosím na vědomí, že data přenášená přes internet jsou nezabezpečená  a existuje nebezpečí, že by je mohly zachytit a používat třetí strany. Můžete nás také kdykoli kontaktovat poštou nebo telefonicky.

Vaše práva

Pokud jsou splněny zákonné podmínky, máte podle obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) následující práva:

 • Právo na zapomenutí: Máte právo na zapomenutí a Vaše osobní údaje budou odstraněny z našich záznamů.
 • Právo na přístup: Máte právo být informováni o tom, jak používáme Vaše osobní údaje.
 • Právo na opravu: Máte právo na opravu chyb v osobních údajích.
 • Právo omezit: Máte právo omezit použití Vašich osobních údajů pro jakýkoli konkrétní typ zpracování.
 • Právo na vznesení námitky: Máte právo vznést námitku proti použití Vašich osobních údajů pro jakýkoli účel, který navrhujeme, pokud se domníváte, že máte převažující zájem na vyloučení zpracování Vašich osobních údajů.
 • Právo na odvolání: Máte právo odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.
 • Právo na odvolání: Máte-li podezření, že zpracování Vašich osobních údajů porušuje GDPR, máte právo odvolat se na úřad pro ochranu údajů.
 • Právo na přenositelnost: Máte právo získat Vaše osobní údaje, které jste nám přímo poskytli, a použít je pro jiné strany.

Pokud si přejete uplatnit svá práva, kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních údajů a my odpovíme v přiměřené lhůtě. Vezměte prosím na vědomí, že můžeme být požádáni, abychom si určité informace uložili zákonem nebo pro vlastní legitimní obchodní účely.

Bilfinger SE
Ochrana firemních dat
Oskar-Meixner-Straße 1
68163 Mannheim
Německo
dataprivacy@bilfinger.com

Stav: duben 2020

Upozorňujeme na to, že v budoucnu může být toto prohlášení kvůli zákonným požadavkům změněno. Ujistěte se, že jste pravidelně informováni o aktuálním stavu.