Oświadczenie o ochronie danych

Dziękujemy za odwiedzenie portalu pracy Bilfinger SE (dalej Bilfinger). Bilfinger bardzo poważnie podchodzi do ochrony twojego prawa do prywatności.
Poniżej chcielibyśmy poinformować o danych, które są gromadzone i wykorzystywane podczas odwiedzania naszej strony internetowej, w jakim zakresie to się dzieje i do jakich celów.

Logowanie do serweru sieciowego

Zasadniczo możesz odwiedzać naszą stronę bez ujawniania nam danych osobowych. Jednak serwer, który hostuje naszą stronę (zwany dalej „serwerem internetowym”), automatycznie gromadzi od ciebie informacje, które są technicznie wymagane w celu zapewnienia ci dostępu do naszej strony. Serwer internetowy automatycznie gromadzi pewne informacje, takie jak

 • część twojego adresu IP,
 • data i godzina wizyty,
 • odwiedzone podstrony,
 • strony, które wcześniej odwiedziłeś,
 • używana przeglądarka (np. Internet Explorer),
 • używany system operacyjny (np. Windows 7),
 • nazwa domeny i adres twojego dostawcy Internetu (np. 1&1).

Cookies

Bilfinger używa plików cookie, aby móc rozpoznać twoje preferencje podczas odwiedzania naszej strony internetowej, dzięki czemu witryna Bilfinger jest przyjazna dla użytkownika i bardziej wydajna.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka przechowuje na dysku twardym. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, Bilfinger może wykorzystać informacje zawarte w tym zapisanym pliku cookie w celu zwiększenia wygody przeglądania. Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe, jeśli wyraziłeś zgodę na rozpoczęcie korzystania ze strony internetowej Bilfinger lub jeśli jest to konieczne ze względów technicznych. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na komputer.

Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby odrzucała lub usuwała pliki cookie. Więcej szczegółowych informacji na temat rzeczywistej procedury można znaleźć w odpowiednich instrukcjach producenta. Jeśli zdecydujesz się nie zezwalać na stosowanie plików cookie, dostępne funkcje mogą być ograniczone.

Portal pracy Bilfinger wykorzystuje pliki cookie w następującym zakresie:

 • Pliki cookie, które są absolutnie niezbędne (typ 1): Są to pliki cookie, które są absolutnie niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej i jej funkcji. Na przykład nie można zalogować się na konto kandydata Bilfinger bez odpowiedniego pliku cookie.
 • Funkcjonalne pliki cookie (typ 2): Są to pliki cookie, które zapewniają maksymalną osobistą wygodę podczas odwiedzania strony internetowej Bilfinger. Na przykład pliki cookie mogą zawierać ustawienia języka lub zmiany rozmiaru czcionki.
 • Wydajne pliki cookie (typ 3): Te pliki cookie dostarczają Bilfinger informacji o twoich nawykach surfowania. Informują Bilfinger, które strony są odwiedzane szczególnie często, aby Bilfinger mógł ulepszyć witrynę, aby szybciej udostępnić żądane informacje. Te pliki cookie nie zawierają danych osobowych.
 • Pliki cookie stron trzecich (typ 4): Są to pliki cookie stron trzecich, takie jak na przykład sieci społecznościowe, które integrują treści mediów społecznościowych ze stroną internetową Bilfinger. Ponadto Bilfinger wykorzystuje pliki cookie zewnętrznych dostawców do wyświetlania reklam, które mogą Cię szczególnie zainteresować lub do mierzenia skuteczności kampanii reklamowych. Informacje o plikach cookie są przekazywane zewnętrznym dostawcom.

Pliki cookie w użyciu

 • JSESSIONID (typ 1): Identyfikacja sesji serwera aplikacji ColdFusion, gdy włączone jest zarządzanie sesjami J2EE. Nowy szesnastkowy JSESSIONID jest zawsze tworzony na początku każdej sesji przeglądarki. Chociaż JSESSIONID zastępuje CFID / CFTOKEN jako rzeczywisty „identyfikator sesji”, ColdFusion MX tworzy wartości CFID i CFTOKEN do śledzenia informacji o kliencie. Umożliwia to bezpieczną manipulację zmiennymi o zasięgu klienta. Połączenie CFID, CFTOKEN i JSESSIONID obejmuje sesję. Cookie Setter: First Party; maksymalny czas trwania: po zakończeniu sesji przeglądarki.
 • rmk0 (typ 1): zaszyfrowany adres e-mail użytkownika, jeśli jest znany. Cookie Setter: First Party; maksymalny czas trwania: po zakończeniu sesji przeglądarki.
 • rmk1 (typ 1): zaszyfrowany identyfikator użytkownika, jeśli taki istnieje. Cookie Setter: First Party; maksymalny czas trwania: po zakończeniu sesji przeglądarki.
 • rmk4 (typ 2): Czy należy wstępnie wypełnić pole subskrypcji adresem e-mail użytkownika, aby uniknąć konieczności ponownego wprowadzania adresu e-mail przez użytkownika. Cookie Setter: First Party; maksymalny czas trwania: po zakończeniu sesji przeglądarki.
 • rmk12 (Typ 1): Liczba wskazująca, czy użytkownik potwierdził sztandar polityki dotyczącej plików cookie. Jeśli plik cookie nie jest ustawiony, może zostać wyświetlony baner. Jeśli plik cookie jest ustawiony, a jego wartość wynosi 1, baner może zostać pominięty. Ten plik cookie będzie trwał przez sesje użytkownika, bez względu na to, jaki typ plików cookie jest włączony w całej witrynie. Cookie Setter: First Party; maksymalny czas trwania: nie wygasa.
 • AddThis (Typ 4): Jest używany w widżecie „udostępnij tę pracę”. Dzięki temu każdy odwiedzający witrynę może udostępnić pracę znajomemu za pośrednictwem niektórych sieci społecznościowych. Więcej informacji na stronie: www.addthis.com/privacy/privacy-policy. Cookie Setter: Third Party; maksymalny czas trwania: po zakończeniu sesji przeglądarki.

Bilfinger agreguje, w miarę możliwości, dane, które gromadzi na potrzeby oceny. Dlatego Bilfinger korzysta z narzędzi SAP SuccessFactors „Recruiting Marketing Dashboard” i „Recruiting Marketing Analytics”. W każdej chwili możesz sprzeciwić się dalszemu gromadzeniu i ocenie danych przez Bilfinger. Wystarczy ustawić plik cookie rezygnacji w przeglądarce. Informacje na temat konkretnej procedury można znaleźć w odpowiednich instrukcjach producenta. Pamiętaj, że jeśli korzystasz z więcej niż jednej przeglądarki, musisz zrezygnować z niej osobno. Jeśli usuniesz pliki cookie przechowywane na Twoim urządzeniu, usuniesz również plik cookie rezygnacji. W takim przypadku ponownie ustaw odpowiedni plik cookie.

Gromadzenie, przetwarzanie, wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych

Gromadzimy dane (z wyjątkiem kontekstu dzienników serwera WWW) tylko od użytkownika, który udzieli nam osobistej zgody na wykorzystanie go w jednej z oferowanych przez nas usług. Dane te są przetwarzane wyłącznie i / lub wykorzystywane do realizacji danej usługi. W razie potrzeby Twoje dane mogą być również przekazywane firmom należącym do grupy. W razie potrzeby nasi usługodawcy mogą również zlecić nam wykonanie zamówionej usługi. Twoje dane osobowe nie będą przesyłane żadnym stronom trzecim.

Międzynarodowy transfer danych

Przetwarzanie danych generowanych przez naszą stronę internetową odbywa się na serwerach w krajach Unii Europejskiej lub w Europejskim Obszarze Gospodarczym (UE / EOG).

Linki do innych stron internetowych

W niektórych częściach naszej strony internetowej mamy linki do innych stron internetowych (np. Strony innych firm w grupie Bilfinger) lub oferujemy możliwość udostępniania treści za pomocą tak zwanych przycisków udostępniania. Należy pamiętać, że opisane tutaj oświadczenie o ochronie danych nie dotyczy tych innych stron internetowych. Prosimy o bezpośrednie odwiedzanie tych stron w celu uzyskania informacji o ochronie danych, bezpieczeństwie, gromadzeniu danych oraz przepisach dotyczących przekazywania danych. Bilfinger nie ponosi odpowiedzialności za środki podjęte przez te strony internetowe ani za ich treść.

Bezpieczeństwo

Informujemy, że dane są przesyłane niezabezpieczone przez Internet i istnieje w związku z tym niebezpieczeństwo, że osoby trzecie mogą przechwycić i wykorzystać dane. Możesz również skontaktować się z nami w dowolnym momencie pocztą lub telefonicznie.

Twoje prawa

Pod warunkiem spełnienia warunków prawnych na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) przysługują Ci następujące prawa:

 • Prawo do bycia zapomnianym: Masz prawo do bycia zapomnianym, a Twoje dane osobowe do usunięcia z naszej dokumentacji.
 • Prawo dostępu: masz prawo być informowanym o tym, w jaki sposób Twoje dane osobowe są przez nas wykorzystywane.
 • Prawo do sprostowania: masz prawo do błędów w swoich danych osobowych, które chcesz poprawić.
 • Prawo do ograniczenia: Masz prawo do ograniczenia wykorzystywania swoich danych osobowych do dowolnego określonego rodzaju przetwarzania.
 • Prawo do sprzeciwu: masz prawo sprzeciwić się wykorzystaniu twoich danych osobowych w dowolnym celu zaproponowanym przez nas, jeśli uważasz, że masz nadrzędny interes w wykluczeniu przetwarzania twoich danych osobowych.
 • Prawo do odwołania: Masz prawo do odwołania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 • Prawo do odwołania: Masz prawo do odwołania się do organu ochrony danych, jeśli podejrzewasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO.
 • Prawo do przenoszenia: masz prawo do uzyskania swoich danych osobowych, które bezpośrednio nam przekazałeś i wykorzystania ich dla innych podmiotów.

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych, a my odpowiemy w rozsądnym terminie. Należy pamiętać, że możemy być zobowiązani do zachowania określonych informacji przez prawo i / lub do własnych uzasadnionych celów biznesowych.

Bilfinger SE
Prywatność danych korporacyjnych
Oskar-Meixner-Straße 1
68163 Mannheim
Niemcy
dataprivacy@bilfinger.com

Status: kwiecień 2020 r

Zwracamy uwagę, że w przyszłości, na przykład ze względu na wymogi prawne, deklaracja ta może ulec zmianie. Upewnij się, że jesteś regularnie informowany o aktualnym statusie.