Odpowiedzialny za treść:

Bilfinger SE
Siedziba firmy
Oskar-Meixner-Straße 1
68163 Mannheim/Niemcy

Telefon: +49 (0)621 459-0
E-mail: info@bilfinger.com

Rejestr handlowy: Mannheim HRB 710296
Numer VAT: DE 143837199

Upoważniony do reprezentowania jest Zarząd:

Dr. Thomas Schulz
Matti Jäkel

Przewodniczący Rady Nadzorczej:

Dr. Eckhard Cordes

Odpowiedzialny za treść:

Bilfinger SE
Korporacyjne zasoby ludzkie
Oskar-Meixner-Straße 1
68163 Mannheim/Niemcy

E-Mail: career@bilfinger.com