Odpowiedzialny za treść:

Bilfinger SE
Siedziba firmy
Oskar-Meixner-Straße 1
68163 Mannheim/Niemcy
Telefon: +49 (0)621-459-0

Rejestr handlowy: Mannheim HRB 710296
Numer VAT: DE 143837199

Upoważniony do reprezentowania jest Zarząd:
Dr. Thomas Schulz
Christina Johansson
Duncan Hall

Przewodniczący Rady Nadzorczej:
Dr. Eckhard Cordes

Odpowiedzialny za treść:
Bilfinger SE
Korporacyjne zasoby ludzkie
Oskar-Meixner-Straße 1
68163 Mannheim/Niemcy
Email: career@bilfinger.com